Kriblekrablebogen.dk

Om krible-krable bogen
Vi er fem pædagogstuderende fra VIA University College Holstebro, som har arbejdet med samskabelse og medborgerskab i pædagogisk praksis. Hvilket vil sige, at det offentlige udvikler og producerer velfærd sammen med borgerne og ikke for borgerne. Det, at samskabe betyder ligeledes, at man skaber en merværdi i fællesskab med målgruppen (ikke kun håndgribeligt). Vi har i denne samskabelsesproces, samarbejdet med Vemb Børnehave. Igennem vidensdeling kom vi frem til et projekt, hvor temaet er ”Natur og Insekter” – hvilket denne bog netop afspejler.
Stacks Image 24

Stacks Image 35
Ligeledes har vi samarbejdet med Naturstyrelsen og Naturvejleder Brian Kjølhede, som aktivt har bidraget med viden og inspiration til projektet. Gennem hele projektet har vi forsøgt, at inddrage børnene og lave aktiviteter med dem. Vi har været så heldige at få lov til, at afholde børnehavens årlige sommerudflugt til Præstbjerg Naturcenter. Her fik børnene mulighed for, at se og røre ved insekter. Derudover har forældrene været inddraget, de har bl.a. været behjælpelige med materialer gennem projektet.

Bogen er skabt, som inspiration til institutioner samt naturvejledere, og indeholder både aktiviteter og viden om Krible-‐Krable i børnehøjde.